Miljöberikning

Stimulera naturliga beteenden

Miljöberikningar syftar till att dagligen ge djuret möjlighet att utföra sina naturliga beteenden genom att djuret stimuleras fysiskt och psykiskt. Det forskas ständigt inom området för att öka kunskapen om arterna och för att man ska ha en så hög välfärd som möjligt.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

Tillgodose arternas naturliga beteenden

För att ytterligare tillgodose arternas naturliga beteenden arbetar vi dagligen med miljöberikning. Miljöberikning innebär att mentalt och fysiskt stimulera djuren, främst genom ändringar i djurens miljö, även om det också kan ta en mängd andra former. Berikning för ett djur eller ett hägn kan involvera användningen av doft, ljud, nya objekt och föremål som kräver tankeverksamhet.

Uggla
Uggla

Naturlig födosök

Ett exempel kan vara att gömma mat i djurets hägn för att stimulera dess naturliga födosöksbeteende, nämligen att aktivt leta efter mat. Forskning har visat att många djur faktiskt föredrar att “arbeta” för sin mat. Detta innebär att även om foder tillhandahålls, väljer de att hämta sin mat från anordningar som kräver en del manuell eller mental fingerfärdighet. Djuren hålls även så långt det är möjligt i anpassade sociala grupper då vi tar hänsyn till hur arten lever i naturen.

Variation i vardagen

Berikning och variation i vardagen ingår i de dagliga skötselrutinerna och det forskas ständigt för att man ska öka kunskapen om arterna och för att de ska ha en hög välfärd. Vissa beteenden är enklare att tillfredsställa än andra. Till exempel, eftersom det inte är tillåtet enligt svensk lag att mata rovdjuren med levande bytesdjur, får vi vara kreativa för att ge dem möjligheten att uttrycka sitt jaktbeteende, spendera tid på att äta och använda sina muskler, klor och tänder på rätt sätt. Det kan innebära olika former av dragkamper, matning med fiskespön eller olika typer av fodergömmor.

Uggla
Uggla

Träning med positiv förstärkning

Träning med positiv förstärkning är ett annat verktyg vi använder för att främja välfärd hos de djur vi har hand om. Träningen används bland annat för att underlätta den dagliga skötseln, minimerar stress vid veterinärundersökningar och erbjuder mental stimulans för djuren. Genom träning ges djuren också möjlighet att fatta aktiva val i sina dagliga rutiner, vilket ger dem av kontroll över sin situation. Komplexa och tidskrävande träningsövningar ger även djuren möjlighet att lösa problem och erbjuder på så sätt mental stimulans.