Rehabilitering

Av vilda djur och djurungar

Vildriket har tillstånd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket att ta hand om skadade fåglar och vilt för rehabilitering. Det finns en ansvarig veterinär kopplad till parken. Tillståndet gäller harar, ekorrar, igelkottar samt fåglar av arter som lever vilt inom Sverige.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

Allmänheten hjälper till

Oftast är det allmänheten som rapporterar om fynd av skadat vilt. Men vi får även in djur via polis och räddningstjänst. Det kan tex vara en skadad rovfågel som kolliderat med en bil, en utmärglad uggla eller igelkottsungar där mamman förolyckats i trafiken. Även förgiftningsfall är relativt vanliga och oftast orsakade av blyhagel.

Uggla
Uggla

Dör genom missriktad djurvänlighet

Varje vår och försommar brukar djurungar påträffas i markerna av människor, som bryr sig men ofta saknar nödvändiga kunskaper. Detta leder till att tusental djurungar varje år dör genom missriktad djurvänlighet efter några få dagar med felaktig föda eller behandling.

Lagar och regler

Detta sker trots att vi har en lagstiftning som förbjuder att man tar vilda djur från naturen och håller dem i mer än 48 timmar för andra än de människor som är utbildare och godkända viltrehabiliterare. Agerandet styrs för det mesta av medkänsla och viljan att göra en insats, men leder till ett utdraget lidande för djurungen. Dödligheten är som störst hos alla vilda djur under deras första levnadsmånader. Det är naturligt.

Uggla

Alla bör känna till

  • Att djurungar mycket sällan är övergivna
  • Att djurungar sköts bäst av sina egna föräldrar och därför inte får tas in i onödan.
  • Att uppfödning av djurungar hos privatpersoner är förbjudet och omfattar mycket omedvetet djurplågeri.
  • Att de som rehabiliterar skadat vilt och övergivna djurungar har nog med att ta hand om skadade och ”på riktigt” övergivna djurungar.
  • Att rehabiliterare lyckas bäst om ungarna inte först har behandlats av upphittaren.
  • Att innan ungen tas hem bör alltid viltrehabiliterare kontaktas.

För att få reda på om en djurunge är övergiven behöver endera föräldern påträffas död, eller så kan djurungen bevakas under lång tid, många, många timmar, på kikaravstånd, innan man kan börja bedöma den som övergiven. Så länge människan befinner sig i närheten av djurungen vågar sig inte föräldrarna fram.

Myt

Det är också en myt att djurungar som människan tagit i stöts bort av sina föräldrar på grund av människolukten. Fåglar har överhuvudtaget inga problem med att acceptera sina ungar efter mänsklig beröring. Ungar av hare, rådjur, ekorre och ugglor kan återföras till naturen, men då bör de placeras på den plats där de först påträffades.

Rör inte djurungar i naturen och försök inte själv att ta hand om ett vilt djur!

Igelkott