Personuppgifter

Vildrikets hantering av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi gör tillräckliga ansträngningar för att skydda de personuppgifter som lämnas till oss. Vildriket behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad (GDPR). Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lagstiftning.

1. Inledning

Denna informationstext beskriver hur Vildriket hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Information vänder sig till dig som:

 • Är kund eller medlem hos oss – köper biljetter, besöker oss, bor hos oss, har årskort, är ansluten till ett företagsavtal eller har ett inloggningskonto.
 • Besöker vår hemsida eller våra sociala medier, eller ansluter dig till Vildrikets Wi-Fi.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller gästundersökningar.
 • Kommunicerar med oss, t.ex. via vår kundtjänst eller bokning.
 • Är leverantör, samarbetspartner eller har annan yrkesrelation med oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Vildriket är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss samt de personuppgiftsbehandlingar som vi gör.

Om du har några frågor angående vår hantering och lagring av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned.

2. Vad är personuppgifter?

Den information som kan hänföras, direkt eller indirekt, till en fysisk person är en personuppgift, t.ex. namn, foton, personnummer, IP-adress samt köphistorik.

3. Insamling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter sker vid olika tillfällen och sammanhang i syfte att kunna ge dig som gäst relevanta tjänster, upplevelser och erbjudanden.

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Att du själv lämnar in dessa till oss, exempelvis genom köp av en produkt eller tjänst, anmälan till nyhetsbrev eller deltagande i en marknadsaktivitet eller gästundersökning.
 • Du lämnar in uppgifterna till en samarbetspartner som förmedlar information för din räkning.
 • Genom en tredje part, t.ex. uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut, eller andra inköp av adresser.
3.1 I samband med köp av en produkt eller tjänst

När du köper en produkt eller tjänst hos oss, kan vi hantera och lagra följande personuppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och eventuella medgäster) och dina kontaktuppgifter.
 • Ditt personnummer, t.ex. när du köper årskort.
 • Ditt eventuella kundnummer eller avtalsnummer om du uppger detta vid bokning/köp.
 • Uppgifter om din bokning, t.ex. ankomst och avresa, pris och produkttyp.
 • Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats under resan, när sådana uppgifter behövs
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll, incheckning eller kompletterande bokningsinformation samt vid eventuell reklamation.
 • Ta betalt för bokningen, produkten eller tjänsten, inklusive hantera kortbetalningar.
 • Eventuellt upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med betalning.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpe- och bokningsvillkor.
 • Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen, köpet av produkten eller tjänsten.
 • Skicka ut ankomst- och anläggningsrelaterad information.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t.ex. via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation. (Denna del kan du säga upp dig från via en avregistreringslänk.)
 • Sammanställa statistik över köp av våra produkter och tjänster via ett företagsavtal i syfte att rapportera till företaget (oftast din arbetsgivare).
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden.

När du för någon slags kommunikation med oss som företagskund angående, t.ex. offert för konferens, samarbetsavtal eller sponsoravtal hanterar vi även:

 • Fakturerings- och avtalsinformation.
 • Kontaktinformation samt personuppgifter till t.ex. dig och företaget du representerar.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller inträdet, boendet och/eller produkten eller tjänsten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter genomfört besök, boende och köp, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.2 Vid reklamation

Om du reklamerar en produkt, tjänst eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, kontaktuppgifter, personnummer, betalningsinformation, kontouppgifter samt ärendehistorik.
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk.
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t.ex. kvitton eller läkarintyg.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk.
 • Ta fram eventuell statistik över ersättningsärenden i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende produkten eller tjänsten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

3.3 När du är medlem i Vildriket, ansluten till ett företagsavtal, har Vildrikets årskort eller ett inloggningskonto

När du väljer att bli medlem i Vildriket, ansluta dig till ett företagsavtal, köpa ett årskort och/eller skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1 och 3.2, även:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • Kontaktuppgifter och annan information som vi hämtar från statens personadressregister (SPAR).
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i våra system.

Vi hanterar dessa uppgifter för att:

 • Kunna identifiera dig och hantera din kundrelation till oss.
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, t.ex. via e-post och sms.
 • Ta fram statistik för analysarbete i syfte att förbättra våra produkter, erbjudanden och tjänster.
 • För att säkerställa säkerheten för våra tjänster, upptäcka/förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på ett eller annat sätt strider mot de godkända villkoren.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera din kundrelation till Vildriket.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under kundrelationen och därefter i upp till 12 månader.

3.4 När du kommunicerar med oss

Det finns många olika sätt att kommunicera med oss på; sociala medier, i webbformulär, via telefon eller mail. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Namn, kontaktuppgifter och eventuellt kundnummer.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods.
 • Leverera beställd information, t.ex. årsredovisning.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

3.5 När du deltar i marknadsaktiviteter eller gästundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer etc.) eller i samband med gästundersökningar (enkäter, intervjuer etc.) hanterar vi de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dessa uppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller gästundersökningen, t.ex. för att kunna kontakta dig igen.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och gästundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och gästundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 1 månad efter avslutad aktivitet.

3.6 När du ansluter till Vildrikets Wi-Fi, eller använder vår hemsida

När du ansluter dig till Vildrikets Wi-Fi är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen som sker för att ansluta dig till Internet, men inte för den fortsatta behandlingen eller för innehållet i din kommunikation via Wi-Fi. När du ansluter dig hanterar vi din IP-adress MAC-adress och tidsstämplar under din anslutna tid. När du besöker vår hemsida/Wi-Fi hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t.ex. vid bokning av boende.
 • Information om dina besök på vår hemsida, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster.
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t.ex. virusattacker.
 • Analys av besöksbeteende på vår webbplats.

Data som samlas in vid hemsidebesök sparas anonymt tillsvidare.

3.7 I somliga fall har vi skyldighet enligt lag att hantera personuppgifter

Förutom vad som beskrivs ovan hanterar vi i somliga fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller begäran från myndighet.

Rättslig grund:  När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de längre inte kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

5. Till vem/vilka lämnas dina personuppgifter ut till?

Vildriket kommer aldrig sälja dina uppgifter till en tredje part. Dock så kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer inom och utanför EU/EES, som t.ex. tillhandahåller oss IT-tjänster, hanterar bokningar eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning.
 • Om du på ett företags räkning ingått ett avtal med oss kan uppgifter om köphistorik komma att lämnas ut till företaget i frågan (oftast din arbetsgivare).
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish.
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Vildrikets räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t.ex. en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värdesätter din integritet, därför har vi fokus på säkerhet och hur vi hanterar och lagrar dina personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet och vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

7. Om Cookies

När du besöker våra webbplatser kan vi också samla in information och uppgifter om dig och ditt internetanvändande genom att använda så kallade Cookies.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnitt 10 nedan.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

Vildriket kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för marknadsföring och informationsutskick. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för marknadsföringsändamål är du välkommen att höra av dig så tar vi bort dina uppgifter under de kanalerna vi har tillgång till.

Kontakta i så fall enligt följande:

10. Kontaktuppgifter

Vildriket AB (org. nr. 556479-2785) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, rättelse eller radering, var vänlig och kontakta oss enligt nedan.

Vildriket AB
Vallmovägen 49
827 51 Järvsö
info@vildriket.se

11. Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 31 okt 2023 och kan komma att ändras. Förändringar publiceras som en ny version på vår webbplats.