Djurvälfärd

Artens behov i främsta rummet

Att främja en god välfärd för våra djur i parken är något som prioriteras här på Vildriket och som Svenska Djurparksföreningen (SDF) tar på största allvar. Som park ställer det krav på att vi har expertis och kunskap för att kunna uppfylla varje arts specifika behov.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

Uggla

Artens behov i fokus

För att säkerställa en god välfärd är det viktigt att vi tar hänsyn till varje arts specifika behov. Vi måste ha en djup förståelse för arternas biologi och levnadssätt för att kunna svara på viktiga frågor, såsom om djuren är sociala eller ensamlevande, nattaktiva eller dagaktiva, om de spenderar mycket tid på att leta efter föda och bearbeta den, och om de behöver material för att skapa sina bon för natten.

Vandra långt för att hitta vatten och föda

Även om djurparker aldrig helt kan efterlikna livet i naturen, så försöker vi så långt som möjligt återskapa djurets naturliga miljö och ta hänsyn till djurets beteendemässiga- och fysiologiska behov. Vi inser att oavsett hur bra faciliteter och omsorg vi kan erbjuda, innebär livet i en djurpark ändå vissa inskränkningar för djuren. Men ett liv i det vilda har också sina begränsningar. Många vilda djur får sina rörelser begränsade av territoriella gränser. Deras “frihet” i naturen är ofta radikalt begränsade av den dagliga kampen för överlevnad. Djur i naturen gör inte långa utfärder för nöjes skull, utan för att uppfylla de dagliga behoven så som mat, vatten, skydd från väder och vind och möjligheter att para sig.

Igelkott

Stimulans och variation

Att erbjuda djuren tillräckligt med utrymme för deras naturliga beteenden är essentiellt. Många studier påpekar dock att det även är avgörande att deras miljöer ger valfrihet, komplexitet, variation och stimulans. I Vildriket säkerställer vi att våra djur kan röra sig fritt, har sköna sovplatser och möjlighet till avskildhet. Våra anläggningar uppfyller – och ofta överträffar – alla rådande lagkrav. Detta innefattar skydd för djuren mot elementen, inkräktare, skadedjur och rovdjur samt risk för fysiska skador. Vi ser också till att bibehålla den nödvändiga hygienen i anläggningarna. Medan vi önskar att besökare kan observera djuren, prioriterar vi även djurens behov av att kunna dra sig undan när de vill.

Metod som ökar välfärd

Träning med positiv förstärkning används bland annat för att underlätta den dagliga skötseln, minimera stress vid veterinärundersökningar och erbjuda mental stimulans. Vårt mål är alltid att underlätta både för djuren och djurvårdarna. Vi tränar uteslutande med positiv förstärkning, vilket innebär att vi belönar djuren med det som motiverar dem. På så sätt skapas en positiv relation mellan djuren och djurvårdarna, vilket bidrar till en lugnare och tryggare miljö för djuren.