Samarbeten

Långsiktiga partnerskap för ett vildare Norden

Vildriket samarbetar med företag för att öka kunskaperna och driva förändring för ökad biologisk mångfald i Sverige och Norden.

Biologisk mångfald på agendan

Vildriket erbjuder en plats för nära upplevelser av naturen och inspirerande möten med biologisk mångfald på agendan. Tillsammans kan vi forma en framtid som är lika självklart bra för både människor, naturen och hållbara företag. Här får du en förståelse för varför biologisk mångfald kommer att bli en lika viktig fråga för svenska företag som klimatet har blivit.

Ramverken för hållbara företag

Få överblick över forskningen och ramverken för ert hållbarhetsarbete. Accelerera hållbarhetsomställningen, stärk ditt företags position på marknaden.

Varför biologisk mångfald?

Ett effektivt hållbarhetsarbete är nödvändigt. Biologisk mångfald engagerar både medarbetare och kunder och kan göra stor skillnad lokalt, med resultat som syns.

Samarbeta med Vildriket

Hur påverkar omvärlden ditt företag inom klimat och biologisk mångfald? Genom Vildriket kan ditt företag bidra till att bevara och återskapa biologisk mångfald och samtidigt växa inom hållbarhet.

En bok om biologisk mångfald

En liten bok om Biologisk mångfald

En inspirerande och praktisk handbok som genom korta texter, tips och förslag visar hur svenska företag kan börja engagera sig för biologisk mångfald, och varför det lönar sig att göra det.

Omvärldsbevakning biologisk mångfald

Vildriket omvärldsbevakar ämnet biologisk mångfald åt dig så att du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer både i Sverige och i världen. Allt du behöver veta om ramverken, forskningen, lagstiftning och hur näringslivet engagerar sig i frågan, direkt i din inkorg. Beställ gärna boken idag och ta reda på hur ditt företag kan lära er mer inom området!

Boka en aktivitet med Vildriket

Vildriket har ett brett erbjudande av aktiviteter och utbildningar för företag och grupper inom klimat och biologisk mångfald, med fokus på hur ni kan dra nytta av hållbarhetsfrågorna i er verksamhet. Boka en inspirationsdag eller workshop på Vildriket, anpassad efter er verksamhet och behov just nu, för ledningsgruppen eller ett större team av medarbetare. Vi garanterar en engagerande aktivitet där ni får kunskap om biologisk mångfald och konkreta verktyg för det fortsatta arbetet med er hem.