Samarbeta med Vildriket

Tiden är inne för svenska företag på bred front att ta steget och engagera sig aktivt i frågan om biologisk mångfald. Vildriket erbjuder kunskap, omvärldsbevakning, engagerande workshops och en plats att hitta en hållbar affär, som bidrar till att stärka den biologiska mångfalden i Sverige och världen.

Biologisk mångfald

Kunskap som är kul och engagerar

Vi erbjuder små och stora företag en plats att lära sig mer om biologisk mångfald och utforska möjligheterna det innebär för att skapa engagemang i organisationen och få fart och riktning i hållbarhetsarbetet. Vi vet att när vi kombinerar kunskap med naturupplevelser så leder det till engagemang och handling hos grupperna som besöker oss – ett engagemang som behövs för att ta sig an de utmaningar som behöver lösas.

En dag på Vildriket är lika mycket en investering i teambuilding som kunskap om biologisk mångfald och hållbarhetsfrågorna. Genom att öka kunskapen och engagemanget i hela organisationen, skapar vi en stark grund för framgångsrika förändringsprocesser och hållbar affärsutveckling.

Biologisk mångfald

Partnerskap för företag

I en värld där klimat, biologisk mångfald och hållbarhet står i fokus, erbjuder Vildriket ett unikt partnerskap för företag som vill ligga steget före. Vi är med på resan till att integrera biologisk mångfald som en naturlig och central del av era strategier och ert hållbarhetsarbete, och länkar ihop er med projekt för att stärka den biologiska mångfalden som passar er verksamhet och inriktning.

Tillsammans omvandlar vi dagens utmaningar till morgondagens möjligheter, och skapar positiv inverkan på affären, människan och planeten.

”Värdet av biologisk mångfald är att den gör våra ekosystem mer motståndskraftiga, vilket är en förutsättning för stabila samhällen; dess skoningslösa förstörelse är likvärdigt med att tända eld på vår livbåt. ”

– Johan Rockström, grundare av Stockholm Resilience Centre.

Vildrikets modell

Vildrikets modell grundas i kunskap och en förståelse för biologisk mångfald. Den kan användas för att minska risker, och är lätt att ta till sig. Många företag i Sverige behöver nu snabbt orientera sig i frågan om biologisk mångfald för att inte hamna på efterkälken. Parallellt med ovan fem steg är Vildrikets partners direkt delaktiga i projekt för att göra Norden vildare. Det är ett viktigt stöd för bevarandet av hotade arter och deras livsmiljöer, och dessutom en fantastisk möjlighet att skapa engagemang hos medarbetarna.

En tunn linje

Partnerskap i tre delar

Det finns massor av olika verktyg, ramverk och andra hjälpmedel för att börja arbeta med, och integrera, biologisk mångfald i verksamheten. Vilka som gör mest nytta för dig beror bland annat på i vilken bransch du är i. Det vi vet är att det viktigaste kommer att vara att börja någonstans, och att utgå från en ordning där ni först kartlägger och identifierar möjliga negativa effekter och beroenden, sedan hittar sätt att minska dem, för att tills sist ha en verksamhet som samtidigt som den producerar också återställer och regenererar försämrade ekosystem. Här nedan hittar du en översikt för hur Vildrikets erbjudande ser ut i tre delar.

Bygg snabbt rätt kunskaper i organisationen

OMVÄRLD: Fördjupa er förståelse för biologisk mångfald och dess affärspotential i hela organisationen.

Vildriket är en språngbräda för att fördjupa organisationens förståelse för biologisk mångfald och dess affärspotential. Vi ger en översikt över ramverk och trender, kartlägger organisationens roll och möjligheter och ger löpande omvärldsbevakning och kontaktytor med ledande forskare inom biologisk mångfald.

  • Säkra en förståelse om vad biologisk mångfald är och vilka olika regelverk, regleringar med mera som finns och är på väg.
  • Skapa en omvärldsbevakning inom biologisk mångfald med relevans för din bransch som kommuniceras löpande internt.
  • Samarbeta med forskare och andra experter för utbildning och dialog.

Investera i bevarandeprojekt i Sverige och Norden

BEVARANDE: Bidra till ett vildare Norden och bygg engagemang för hållbarhetsfrågorna genom kvalitetssäkrade åtgärder som gör verklig skillnad.

Många företag investerar i åtgärdsprojekt i andra länder som en del i sitt klimatarbete. Genom Vildriket går det också att bidra till ett vildare Norden genom kvalitetssäkrade åtgärder mycket mer lokalt, med större delaktighet och anpassad återrapportering som är relevant och användbar.

  • Utbilda och involvera medarbetare och kunder kring vikten av biologisk mångfald kopplat till åtgärder som ni investerar i genom Vildriket.
  • Skydda och återställ viktiga livsmiljöer genom att delta i initiativ för att skydda och återställa viktiga livsmiljöer, till exempel genom att stödja naturreservat, våtmarksprojekt eller skogsrestaureringar.

Accelerera omställningen tillsammans med Vildriket

OMSTÄLLNING: Tillsammans omvandlar vi dagens utmaningar till morgondagens möjligheter, och skapar positiv inverkan på affären, människan och planeten.

Vi erbjuder inspirerande exempel, föreläsningar med konkreta case, strategisk inspiration, workshops, aktiviteter och matchning med experter. Vi erbjuder en plattform för att utforska hållbar omställning i en positiv inramning och ett nätverk med ledande forskare som har den kunskap som behövs för att säkerställa en hållbar och lönsam framtid.

  • Inspirationsdag på Vildriket, anpassad efter er verksamhet och behov just nu, för ledningsgruppen eller ett större team av medarbetare. Vi garanterar en engagerande dag där ni får kunskap om biologisk mångfald och konkreta verktyg för det fortsatta arbetet med er hem.
  • Workshops och utbildningar till exempel om nya ramverk, strategier och lagar på EU-nivå och andra viktiga frågor där biologisk mångfald är en faktor att orientera sig inom som innebär möjligheter och risker för affären.
En tunn linje

Vill du veta mer?

Kontakta VD Jens Larsson för mer information och bokning av aktiviteter för ditt företag:
foretag@vildriket.se
0651-677 920

Vitryggig hackspett

Relaterade artiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för omvärldsbevakning

2023-11-29T14:28:00+01:00
Till toppen