Varför biologisk mångfald?

I takt med att alla företag engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan och ställa om till att bli mer hållbara har biologisk mångfald blivit en allt viktigare fråga att också orientera sig inom. På den här sidan ger vi en överblick över omvärldsläget och pekar på möjligheter för svenska företag att agera.

Omvärldsläget – vad forskningen säger

Insikterna ökar snabbt att det inte bara är klimatförändringar som är ett hot mot vår planet och vår välfärd, utan även förlusten av biologisk mångfald. Enligt den senaste sammanställningen från WWF, Living Planet Report 2022, har populationer av vilda ryggradsdjur i genomsnitt minskat med 69% sedan 1970.

Forskare har beskrivit nio planetära gränser som vi behöver hålla oss innanför för att säkerställa en fortsatt hållbar utveckling för våra samhällen. Av dessa är det lika viktigt att vända förlusten av biologisk mångfald och återskapa förlorad natur som att vi inte värmer upp klimatet mer och slutar släppa ut koldioxid och andra klimatgaser i atmosfären. Det är också två frågor som är tätt sammankopplade – det snabbaste och säkraste sättet att bromsa klimatförändringarna är att skydda och återskapa naturliga miljöer som binder koldioxid.

Biologisk mångfald i strålkastarljuset för företag

Av flera anledningar har biologisk mångfald hamnat alltmer i fokus. På toppmötet COP15 i Montreal i december 2022 enades världens länder om att skydda 30% av jordens yta, och att vi ska återskapa naturen som förlorats till år 2050. Ett starkt steg framåt, att jämföra med Parisavtalet för klimatet. Hotet om vi inte lyckas hantera frågan är också mycket allvarligt för vår ekonomi och våra samhällen. World Economic Forum har konstaterat att mer än hälften av världens BNP är hotad av förlusten av biologisk mångfald.

Samtidigt kommer en mängd ramverk, riktlinjer och guider för företagens omställning, där Science Based Targets för naturen som lanserades i maj 2023 ger stöd för att sätta mål på samma sätt som SBTi hjälpt företag att ta krafttag i klimatarbetet. I detta sammanhang är Vildrikets egna guidebok för svenska företag ett litet men förhoppningsvis lättillgängligt bidrag till att öka kunskapen och hjälpa hållbarhetschefer och företagsledare att orientera sig. Svenskt Näringsliv har också gjort en liknande guide, och ytterligare ett tips är boken Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral som är skriven av advokaten David Frydlinger med inledningsord av professor Johan Rockström.

Fördelar med en strategi för biologisk mångfald

Att hitta sin koppling till biologisk mångfald och formulera sitt engagemang kan ha flera fördelar för företag. Viktigast är naturligtvis kartläggningen av var det eventuellt finns verksamhets- och affärsrisker, alltså hur affären sitter ihop med naturen och planeten. Samtidigt ser vi många exempel på hur ett större fokus på naturen bidrar till en positiv företagsbild och skapar starka band till samhället och viktiga intressentgrupper för många företag. Vildriket arbetar för att länka samman företag med projekt för att stärka den biologiska mångfalden och hjälper gärna till att hitta samarbetspartners som passar er verksamhet och inriktning.

Ett vanligt första steg är en biodiversitetsbedömning för att förstå hur verksamheten påverkar och påverkas av biologisk mångfald, där Vildriket kan bidra med kunskaper och stöd på denna resa genom vår modell. Vildriket kan även bidra med den positiva inramningen som krävs för att se att förändring inte bara är möjlig, utan också inspirerande och nödvändig.

LPI

Vad spelar djur och natur för roll?

Biologisk mångfald (biodiversitet) beskriver livets variation på jorden, från genetisk variation inom en art, mångfalden av arter till mångfalden av ekosystem. Ju större variationen är desto tåligare ekosystem. Forskare brukar använda begreppet resiliens, ett systems förmåga att hantera störningar och upprätthålla sin funktion. En stor biologisk mångfald säkerställer att ekosystemen fungerar och ger oss allt vi människor behöver – mat, mediciner, råmaterial och ett stabilt klimat bland annat.

Just nu hotas den biologiska mångfalden av att naturliga miljöer förstörs, resurser överutnyttjas, klimatet förändras, och den snabba spridningen av främmande arter som ofta drivs av mänskliga verksamheter som avskogning och jordbruk. Företag spelar en nyckelroll i bevarandet av biologisk mångfald genom att integrera biodiversitetsstrategier i sina affärsplaner, vilket också minimerar risker inte minst i värdekedjorna.

Relaterade artiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för omvärldsbevakning

2023-11-14T10:56:57+01:00
Till toppen