En liten bok om

Biologisk mångfald

En inspirerande och praktisk handbok på temat omvärlden, ramverken och den hållbara affären som visar hur svenska företag kan börja engagera sig för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald är den nya klimatfrågan

Att ha många arter och naturtyper är en förutsättning för allt liv på jorden. Det är grunden för människans existens. Biologisk mångfald gör oss också bättre rustade för extrema väderhändelser och naturkatastrofer.

Det är också grunden för våra värdekedjor. Hälften av världens BNP beror av naturen. Klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald sitter ihop, den ena kan inte skiljas från den andra.

Vi befinner oss i en tid av snabba och stora förändringar, inte minst händer det saker som tydligt sätter biologisk mångfald i strålkastarljuset för företag. Vildriket erbjuder den positiva inramningen som vi behöver för att se att förändring är både möjlig, och inspirerande.

Kom till Vildriket

Vildriket innebär ett partnerskap och nätverk för att öka kunskaperna och driva förändring för mer biologisk mångfald i Hälsingland, Sverige och Norden.

Konkret innebär det kompetensutveckling och workshops där företag kan utforska kopplingar mellan affären och biologisk mångfald. Hösten 2023 anordnar vi flera utbildningsdagar och nätverksträffar. Vi bygger programmet tillsammans med våra partners och hoppas att du vill vara med oss på resan.

Beställ boken

  Utbildning

  Utbildning

  Bevarande

  Bevarandearbete

  Forskning

  Forskning

  Samarbeten

  Samarbeten