Våra djur

Djuren i Vildriket

Här i Vildriket lever de nordiska djuren i en så naturlig miljö som möjligt, på sina egna villkor. Deras utrymmen är generösa och vid behov kan de gå undan för att få vara i fred. Att respektera djuren som de är och vårda de arter vi har, är självklara delar i vår verksamhet.