Däggdjur

Fjällräv

Vulpes lagopus

Fjällräven är starkt förknippad med fjällvärlden och är väl anpassad till ett liv i kyla. Fjällrävar kan se små och söta ut men de är riktiga tuffingar som tack vare sin päls klarar extremt kalla temperaturer.
De flesta tänker sig att fjällräven är vit, vilket många är på vintern, men det finns också en variant som är blågrå året om. Fjällräven var en av de första djurarterna som återkoloniserade Skandinavien efter den senaste istiden. Människans jakt efter de åtråvärda pälsarna höll på att bli fjällrävens undergång. Idag är arten fridlyst och starkt hotad.

Fjällrävens utseende

Fjällräven förekommer i två färgvarianter, vilket gör den unik bland europeiska däggdjur. Den ena färgvarianten har en vit päls om vintern och en sommarpäls som är gråvit med brungrå inslag på rygg, ben och ansikte. Den andra har en mycket mörkare – närmast blågrå – päls året om. Om föräldrarna har varsin färg kan båda färgvarianterna förekomma i samma kull. I vårt land är den ”vita” varianten vanligast (90-95 % av våra fjällrävar är vita).

Fjällräven är mindre än rödräven och anpassad för att klara sträng kyla och livet på kalfjället. Den har bland annat tjock vinterpäls och päls under tassarna. Minus 40 grader är inget problem för en fjällräv!

En tunn linje

Så ser fjällrävens spår ut

Spåren mäter 5-6 cm

Ordning: Rovdjur (Carnivora)

Familj: Hunddjur (Canidae)

Vikt: Normalt 2,5-5 kg. Ibland kan en fjällräv väga upp till 8 kg. Då består ”extra vikten” av ett tjockt fettlager.

Storlek: 50-85 cm lång och en mankhöjd på 30 cm

Parningstid: mars-april

Dräktighetstid: 52 dygn

Ungar: Valparna föds under perioden maj-mitten juli. Det är mycket stor variation i kullstorleken, från 1-13 stycken! Vissa år med dålig födotillgång sker ingen föryngring alls. 5-10 valpar är vanligast

Livslängd: Omkring 5 år. Upp till 14 år i djurpark

Det latinska namnet: Vulpes lagopus

En tunn linje

Vad äter fjällräven?

Lämlar och sorkar tillhör favoritmaten men fjällräven äter även fåglar, ägg och kadaver. De år det finns gott om gnagare, så kallade lämmelår, föds fler valpar och överlevnaden stiger. De år som det finns gott om mat kan det födas upp till 16 valpar i en kull. Under år med måttlig till god födotillgång överlever endast cirka 10% av ungarna sin första vinter.

En tunn linje

Fjällrävens levnadssätt och ungar

Fjällräven lever i par och honan och hanen tar gemensamt hand om ungarna.
Ungarna föds på våren i en lya. Det är mycket stor variation i kullstorleken – från 1-16 stycken! Vissa år med dålig födotillgång sker ingen föryngring alls. 5-10 valpar är vanligast. Valparna föds hårbeklädda men blinda och väger 200-300 g. De stannar vid lyan i ca 1 månad och diar honan under den tiden.

Ungarna lämnar oftast föräldrarna innan ett års ålder men ibland kan någon stanna längre och hjälpa till med uppfostran av kommande valpar.

Familj i parken

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Lyan

Lyan används bara under fortplantningstiden. Den grävs ut i sandig, lös mark, ofta nära ett vattendrag. Lyan kan användas år från år och årligen förses med nya gångar och hålor. Vissa lyor har ”ärvts” och varit i bruk under 100 år! När en lya använts många säsonger ger den kraftiga gödningen från rävarnas exkrementer och matrester en frodig grönska ovanpå lyan, vilket gör att den ”lyser” som en grön fläck i den karga omgivningen.

Stöd Vildrikets arbete

Hjälp oss att göra
skillnad

Idag hotas och försvinner världens vilda djurarter i en snabbare takt än någonsin tidigare.

En tunn linje

Vanliga frågor om fjällräven

Fjällrävens ungar heter valpar.

Fjällrävar blir ofta omkring 5 år. I djurpark lever de ibland längre, i ett fall upp till 14 år.

Vildriket är engagerade i Svenska Fjällrävsprojektetet som drivs av Stockholms universitet. Där sker forskning om fjällrävens interaktioner med andra arter i ekosystemet, samt fjällrävens överlevnad, demografi och genetik. Under sommaren sker inventering av antal kullar, antal och märkning av valpar samt födotillgång där Vildriket bidragit.

Lämlar och sorkar tillhör favoritmaten men fjällräven äter även fåglar, ägg och kadaver.

Fjällrävar är 50-85 cm långa och ca 30 cm i mankhöjd.
Fjällrävar väger 2,5- till 5 kg.

Fjällrävens hotstatus i Sverige

Fjällrävens hotstatus
Fjällrävens hotstatus

Läs mer om våra andra djur