Däggdjur

Lodjur

(Lynx lynx)

Lodjuret är näst efter björnen vanligast förekommande av Sveriges stora rovdjur och finns över nästan hela landet. Det är Sveriges enda vilda kattdjur och på många sätt påminner det om våra tamkatter. Den är expert på en smygande jakt, men saknar uthållighet på längre sträckor. Det skygga lodjuret rör sig mest i skogen och är främst aktivt på natten.

Lodjurets utseende

Lodjuret ser ut som en stor katt med kort svans och tofsar på öronen. Pälsen är mer eller mindre fläckig med gulbrun bottenfärg som blir ljusare på vintern. En del lodjur är tydligt prickiga medan andra är enfärgade.

En tunn linje

Så ser lodjurets spår ut

Lodjursspår

Lodjurets spår är ett relativt runt spår (7-10 cm) med fyra tår som ofta saknar klomärken. Detta beror på att de kan dra in sina klor.

En tunn linje

Vad äter lodjuret?

Lodjuret jagar främst rådjur och renar men även mindre bytesdjur som harar, skogshöns och smågnagare ingår som bytesdjur. Även rödrävar kan lodjuret jaga och äta men även för att bli kvitt konkurrenter. De är mycket snabba på korta sträckor men inte särskilt uthålliga.

Ordning: Rovdjur (Carnivora)

Familj: Kattdjur (Felidae)

Vikt: Ca 15-25 kg. Hanar väger 20–35 kg och honor 15–25 kg

Storlek: Längd 70-115 cm, mankhöjd 50-70 cm.

Livslängd: Ca 10-15 år. Den maximala åldern på lodjur som kunnat bekräftas är 21 år – det var ett lodjur i en djurpark

Parningstid: Infaller i mars–april. Man kan då ibland få höra de hesa lockropen från brunstiga lodjur på kvällar och nätter

Dräktighetstid: 68-70 dygn

Ungar: Ungarna föds i en lya i maj–juni. De är oftast 2–3 stycken, men både ensamma ungar och 4 stycken är inte ovanligt i kullen

En tunn linje

Levnadssätt och ungar

Lodjuren parar sig på vårvintern och ungarna föds sedan i början av sommaren. Honan föder själv upp ungarna utan hjälp av hannen. Ungarna föds inte i någon utgrävd lya men honan väljer en torr och skyddad plats.

Ungarna följer honan i nästan ett år innan de blir självständiga. De blir könsmogna under sitt 2:a levnadsår.

Vid födseln väger ungarna ca 0,3 kg, efter 1 månad 1,3 kg, efter 2 månader 2 kg, efter 7 månader 8 kg. Ungarna diar honan i ca 5 månader.

En tunn linje

Hur låter lodjuret?

Lodjur är egentligen mycket tysta djur, men när lon blir arg morrar den. När den är rädd kan den i ett trängt läge fräsa precis som en ilsken tamkatt. Vid kontakten mellan mor och ungar används fina pipande eller jamande ljud som kan påminna om fågelläten. Precis som tamkatterna spinner både vuxna och unga lodjur. Med lite tur kan man få höra lodjur ropa till varandra under brunsten, främst under mars och april.

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Hur känner man igen lodjursspillning?

Spillningen innehåller ofta hår efter bytesdjur. Ibland, men långt ifrån alltid, täcker lodjuret över sin spillning.

En tunn linje

Lodjuret i Sverige

Lodjuret vandrade precis som de andra rovdjuren in till Skandinavien då inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Lodjurets vackra lena skinn har troligen alltid varit åtråvärt, och redan på 1500-talet var Sverige en stor exportör av skinn till övriga Europa. Under 1800-talet och 1900-talet blev jakten så intensiv att lodjuret till slut nästan var helt utrotad. 1928 fridlystes den för första gången men jakt tilläts återigen då stammen repat sig något varpå effekten blev att lodjuren minskade igen. Efter en ny fridlysning på 1980-talet har lodjursstammen återhämtat sig, och idag uppskattar man lodjursstammen till omkring 1000 individer. Lodjuret finns i hela landet, men de flesta finns i mellersta och norra Sverige. Lodjuret angriper ibland våra tamdjur, så som får och kor, men störst problem orsakar den dock i renskötselområdet.

En tunn linje

Vanliga frågor om Lodjur

De senaste inventeringsresultaten (2020/21) visar att det finns cirka 1 450 lodjur i Sverige idag.
Det finns inga dokumenterade fall av lodjursangrepp på människor i Sverige.

Forskare som regelbundet gått in till platser där lodjurshonor haft sina ungar berättar att de aldrig blivit anfallna.

Precis som de övriga rovdjuren så minskade lodjuret på 1800-talet i Sverige på grund av människans jakt. Redan i slutet på 1830-talet var lodjuret borta från södra delarna av landet och 1925 fanns bara en spillra av beståndet kvar, huvudsakligen i Jämtlands och Västerbottens inland. Som en reaktion på detta fridlystes lodjuret år 1928. Efter det har lodjurstammen gått i vågor och den har varit fredad i flera omgångar. Idag klassas stammen som sårbar.

Lodjur har bra mörkerseende och har dessutom otroligt bra hörsel. Visste du att ett lodjur kan höra en ren som gräver på flera hundra meters håll?

Det är svårt att veta exakt hur snabbt ett lodjur kan springa, men det sägs att de kan komma upp i minst 50 km/h.
Göpa är ett annat ord för lodjur. Du kan också använda ordet lo eller lokatt.
Lodjur på latin heter Lynx lynx.
Lodjuret kan morra, fräsa och spinna precis som våra tamkatter.

Lodjurets hotstatus i Sverige

Lodjurets hotstatus
Lodjurets hotstatus

Läs mer om våra andra djur