Fågel

Lappuggla

Strix nebulosa

Lappugglan är en av våra största ugglor. Den är grå med gula ögon. Trots att namnet antyder att den finns i norra landet så finns den även i mellersta och ibland även i södra Sverige.

Lappugglans utseende

Lappugglan är en ganska stor uggla med ett vingspann på 135–160 cm och med en kroppslängd på närmare 70 cm. Den är grå och har ett proportionellt mycket stort och runt huvud. I ansiktet syns fina grå ringar som omgärdar de små, gula ögonen och gulaktig näbb.

En tunn linje

Vad äter lappugglan?

Lappugglan äter främst smågnagare. 9 av 10 byten är sork. Lappugglan föredrar att jaga på eller i anslutning till öppna ytor såsom hyggen, kraftledningsgator, ängsmarker och myrkanter där smågnagare och lämpliga utkiksplatser för jakten finns.
Lappugglan är helt beroende av tillgången på smågnagare för att häcka. Vissa år när smågnagartillgången är riktigt dålig häckar den inte alls.

En tunn linje

Levnadssätt och ungar

Lappugglor lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 2-6 ägg, undantagsvis upp till 9 ägg, och äggen ruvas enbart av honan. Ungarna kan flyga kortare sträckor vid 1,5 månads ålder, men de är inte helt flygfärdiga förrän efter 2 månaders ålder.

Lappugglan bygger inga egna bon utan tar över risbon från andra rovfåglar. Ibland använder de också höga trädstubbar som bo. Forskning visar att vissa individer kan göra långa förflyttningar, framför allt under ogynnsamma förhållanden, medan andra individer kan vara mycket stationära även under flera perioder av dålig födotillgång.

Under de senaste decennierna har en allt större andel av de kända häckningarna skett i bon gjorda av människor som med ideella insatser ersatt, i många fall vid avverkningar förstörda, naturliga risbon och häckningsstubbar.

Ordning: Fågel (Aves)

Familj: Ugglor (Strigiformes)

Storlek: Lappugglan är en av våra största ugglor, med en längd av 65-70 cm och ett vingspann på 135-160 cm, men ”storleken” sitter mest i den fluffiga fjäderdräkten och inte i själva kroppen

Vikt: 1-1,5 kg

Fortplantning: Lappugglan bygger inga egna bon, utan använder främst gamla risbon byggda av duvhökar, ormvråkar och bivråkar

Ungar: Lappugglehonan lägger normalt 2-6 ägg. Honan ruvar ensam i ca 1 månad. Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder

Livslängd: Ca 15 år

Det latinska namnet: Strix nebulosa

En tunn linje

Lappugglan i Sverige

Lappugglan förekommer i mellersta och norra Sverige och tillfälligt även i vissa delar av södra landet. Lappugglan är helt beroende av smågnagartillgången och därför varierar antalet individer kraftigt från år till år. Populationen skattades senast till 1 000 – 2 000 reproduktiva individer. På grund av skogsavverkning minskar tillgången på risbon. Skogsområden som under många år utgjort häckningslokaler för lappuggla har utan hänsyn avverkats, i flera fall t.o.m. under häckningsperioden för lappugglan eller dess värdarter. Flera kända häckningslokaler är akut hotade av förestående avverkningar.

Familj i parken

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Vanliga frågor om lappugglan

Antalet lappugglor uppskattades senast till 1 000 – 2 000 reproduktiva individer.

Oftast lägger en lappuggla 2-6 ägg, men ibland upp till 9 stycken.

En lappuggla blir cirka 15 år gammal.
Under vintern kan den dra längre söderut i landet på jakt efter föda.
Lappugglan är en av våra största ugglor men storleken sitter mest i den fluffiga fjäderdräkten och inte i själva kroppen. Den väger endast 1-1,5 kg, har en längd på 65-70 cm och en vingbredd upp till 160 cm.

Lappugglans dova pumpande blir ofta lite svagare mot slutet av strofen, det är som om fågeln tappar luften mot slutet

Lappugglans hotstatus i Sverige

Lappugglans hotstatus
Lappugglans hotstatus

Läs mer om våra andra djur