Fågel

Slaguggla

Strix uralensis

Slagugglan är en fågel som mycket ogärna lämnar sitt revir. På vintern kan man höra hanens revirrop. ”vó-ho…vo-ho-ho-vó-ho”. Ett skällande läte som kan förväxlas med en hunds skall, vilket gett slagugglan smeknamnet trollhunden.

Slagugglans utseende

Slagugglan är grå, brun och beige i färgen och har mörka streck på
bröst och mage. Den påminner om en kattuggla, med mörka
ögon och gul näbb men dock betydligt större och har en proportionellt sett längre stjärt. Slagugglan har ett vingspann på upp till 124 cm.

En tunn linje

Vad äter slagugglan?

Slagugglan är sorkspecialist, främst tar den vattensork och åkersork. Den äter också groddjur, näbbmöss och fåglar.

En tunn linje

Slagugglan i Sverige

Slagugglan finns i den mellersta och norra delen av Sverige men inte i fjällregionen. Ur ett längre tidsperspektiv på 30 år har beståndet ökat med 10-40 % och idag anses stammen vara stabil, men slagugglan kan missgynnas på sikt av det konventionella skogsbruket då avverkningsmetoden gör att antalet lämpliga häckningsstubbar minskar.

Det konventionella skogsbrukets lämnar få lämpliga boplatser i form av rötade stammar som kan bilda “skorstenar“ eller större hål i samband med kvistbrott. Lämpliga ”slagugglestubbar” kan visserligen bildas även i yngre skogar om träd där spillkråkor gjort bon knäcks av vinden i höjd med bohålsöppningen, men i allmänhet är dessa högstubbar numera i klenaste laget för att slagugglan skall bosätta sig.

Ordning: Fågel (Aves)

Familj: Ugglor (Strigiformes)

Storlek: 50-59 cm hög, 60-62 cm lång och en vingbredd på 103-124 cm. Honan är större än hanen.

Vikt: 0,6-1,2 kg

Fortplantning: Häckningen börjar redan i mars då honan lägger 1-6 ägg (normalt mellan 3-5). Honan ruvar ensam i 31-34 dygn. Ruvningen påbörjas vid första ägget, så ungarna kläcks vid olika åldrar och blir olika stora under uppväxten.

Ungar: Lämnar boet vid 4-5 veckors ålder innan de kan flyga. Flygfärdiga vid 6-7 veckors ålder. Stannar i reviret i ca 2-3 månader.

Livslängd: Slagugglan kan bli 20 år gammal.

Det latinska namnet: Strix uralensis

En tunn linje

Levnadssätt och ungar

Slagugglan föredrar att ha sitt bo i gamla högstubbar eller i gamla rovfågelbon, men kan också välja att häcka i holkar om sådana finns. De gamla fåglarna är mycket stationära.

De lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 1-6 ägg och honan ruvar ensam i 31-34 dygn. Ruvningen påbörjas vid första ägget, så ungarna kläcks vid olika åldrar och blir olika stora under uppväxten. Hanen skaffar föda åt honan och ungarna den första tiden. Ungarna lämnar boet redan innan de kan flyga vid 4-5 veckors ålder. Flygfärdiga är de ett par veckor senare och de lämnar sina föräldrars revir vid 2-3 månaders ålder.

Familj i parken

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Vanliga frågor om slagugglan

En slaguggla blir ca 20 år gammal.

En slaguggla lägger normalt 3-5 ägg och ungarna kläcks vid olika åldrar.

En slaguggla väger mellan 0,6-1,2 kg

Slagugglan läte kan lätt förväxlas med en hunds skall. Slagugglans fras påminner om kattugglans, men den är dovare. Först ett tvåstavigt hoande ”vó-ho…vo-ho-ho-vo-hó” med stark betoning på första stavelsen. Sedan en konstpaus och därefter fem stavelser till med betoning på den näst sista.

Slagugglans hotstatus i Sverige

Slagugglans hotstatus
Slagugglans hotstatus

Läs mer om våra andra djur