Fågel

Hökuggla

Surnia ulula

Hökugglan är inte bara lik en hök, den jagar också på dagen till skillnad från de flesta andra ugglor. Ofta ses den sitta i en trädtopp, gärna vid kanten av ett hygge eller en äng, där den kan spana efter sorkar, möss och andra bytesdjur i gräset.

Hökugglans utseende

Hökugglan är en medelstor uggla med avlång stjärt och långa vingar vilket gör att den liknar mer en hök än övriga ugglor. Ovansidan är brungrå med vita fläckar och undersidan vit med mörka tvärgående strimmor. En möjlig förväxlingsart är pärlugglan, men ansiktsuttrycket är till god hjälp vid identifieringen. Hökugglan ger nämligen ett bistert uttryck, medan pärlugglan ser närmast förvånad ut.

En tunn linje

Vad äter hökugglan?

Hökugglan är en dagaktiv uggla som kan jaga sin föda mitt på dagen i starkt solljus. Den jagar främst smågnagare som sorkar och lämlar. Under vintern tar den gärna småfåglar men även större fåglar i storlek med sig själv.

En tunn linje

Hökugglan i Sverige

Huvuddelen av landets hökugglor häckar i Norrlands skogsland. De håller gärna till i tät barr- eller blandskog som ligger i anslutning till lämpliga jaktmarker, tex myrar, mossar eller kalhyggen. Antalet häckande par i landet varierar beroende på gnagartillgången, men man uppskattar antalet till mellan 2 000 – 6 000 par.

Ordning: fågel (aves)

Familj: Ugglor (strigiformes)

Vikt: 200-400 gr

Storlek: Vingbredd 69-82 cm, höjd 35-43 cm

Föda: Smågnagare

Parningstid: Januari – mars

Dräktighetstid: 52-53 dygn

Ungar: normalt 5-6 ungar

Livslängd: ca 20 år

Det latinska namnet: Surnia ulula

En tunn linje

Levnadssätt och ungar

Hökugglan håller gärna till i tät barr- eller blandskog som ligger i anslutning till lämpliga jaktmarker, till exempel myrar, mossar eller kalhyggen. De lever i par men honan ruvar själv de 3-10 äggen medan hanen jagar och håller effektiv vakt. Trots sin ringa storlek tvekar inte hökugglan att attackera människor som närmar sig boplatsen. Boet görs gärna i trädhål eller äldre risbon, möjligen en holk. Ungarna lämnar boet efter en tid men familjen håller ihop länge och ännu långt fram på sensommaren hörs de unga ugglorna tigga mat.

Familj i parken

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Vanliga frågor om hökugglan

Hökugglans långa tonräcka är så snabb och högfrekvent att den låter som en lång, gäll och bubblig drill

Främst smågnagare som sork och lämmel. Under vintern tar den gärna småfågel och fåglar i sin egen storlek.

En hökuggla blir ca 20 år gammal.

Normalt får en hökuggla 5-6 ungar

Hökugglans hotstatus i Sverige

Läs mer om våra andra djur