Däggdjur

Myror

Formicidae

En myrdrottning kan bli 20 år gammal. En arbetare (steril hona) blir bara 3-4 år gammal. En myrdrottning kan producera 300 ägg per dag under sommaren. Det blir 600 000 ägg under hela hennes liv! Befruktade ägg blir honor – obefruktade ägg blir hanar. Myrdrottningen befruktas vid ett enda tillfälle och det räcker livet ut för henne. Hanen dör efter parningen.

Så ser myror ut

Olika arter inom familjen myror varierar till utseendet. De har sex smala ben och två antenner. Antennerna är oftast brutna. Färgen på myrkroppen är svart, brun eller röd i olika nyanser.

Drottningen och hanarna har ofta vingar och kallas flygmyra. Arbetarna, det vill säga sterila honor, är alltid vinglösa och har en smalare kropp än drottningen.

Vissa myror har tre punktögon, så kallade oceller. Andra har ett enda öga medan det finns arter som saknar ögon helt.

En tunn linje

Vad äter myran?

Myrorna i en stor stack äter 2 miljoner insekter på en sommar. Myrorna håller bladlöss som ”boskapshjordar” och ”mjölkar” dem på en söt avföring – så kallad honungsdagg. Myrorna i en stor stack kan mjölka ihop 10 kg socker på en sommar!

En tunn linje

Så lever myror

Ordning: Hymenoptera.

Familj: Gaddsteklar (Aculeata)

Antal arter i Sverige: Det finns ca 60 olika myrarter i Sverige.

Livslängd: En myrdrottning kan bli 20 år gammal. En arbetare (steril hona) blir bara 3-4 år gammal.

Fortplantning: En myrdrottning kan producera 300 ägg per dag under sommaren, det blir 600 000 ägg under hela hennes liv.

Ungar: Befruktade ägg blir honor – obefruktade ägg blir hanar.

Det latinska namnet: Formicidae

Myrstacken byggs upp mot söder för att fånga upp så mycket solvärme som möjligt. Det finns omkring 500 000 myror i en enda stor myrstack!

Myrorna ligger i dvala under vintern i stackens ”källarvåning”, som är minst lika stor som den del man ser ovan mark. Varje klump av myror i vinterdvala kan innehålla 1000 myror – med en drottning i mitten.

Ungar

En myrdrottning kan producera 300 ägg per dag under sommaren. Det blir 600 000 ägg under hela hennes liv! Befruktade ägg blir honor och obefruktade ägg blir hanar.

Myrdrottningen befruktas vid ett enda tillfälle och det räcker livet ut för henne. Hanen dör efter parningen.

Myrornas fiender

På vintern, när myrorna ligger i dvala, kan gröngölingar hacka upp långa gångar ner till källarvåningen och rävar gräver och krafsar fram sovande myror så att stacken förstörs.

På sommaren kommer ofta fåglar och grävlingar och kalasar på larver och puppor (myrägg). Myrlejonen (myrlejonsländans larv) ligger nergrävd i sanden och lurar på myror som halkar ner i gropen.

Besök djuren i
Vildriket

Upplev nordens vilda djur i deras naturliga livsmiljöer. Välkommen till vildmarken.

En tunn linje

Vanliga frågor om myror

Myror äter bland annat bladlössens söta avföring som kallas honungsdagg och andra mindre insekter.
En myrdrottning kan bli 20 år gammal. En arbetare (steril hona) blir bara 3-4 år gammal.
Det finns omkring 500 000 myror i en enda stor myrstack!
Myror har sex ben.

Det finns ca 80 olika myrarter i Sverige. Den största är hästmyran.

Det är svårt att veta hur många myror det finns i världen, men enligt en studie från 2022, av Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) i USA, uppskattas antalet till totalt 20 biljarder.

Myrans hotstatus i Sverige

Myrans hotstatus
Myrans hotstatus

Läs mer om våra andra djur