Utbildning

Kunskap gör skillnad

För att främja vilda djurs framtid i det fria och en natur i balans tillsammans med människan, krävs engagemang, ett ökat intresse och större kunskap. Vildriket utbildar kommande generationer genom våra utbildningar och har också en viktig roll för våra besökare. När du besöker oss är vårt mål att engagera och sprida kunskap.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

Tillsammans gör vi skillnad

Vi delar alla samma planet, så de förändringar vi gör på en plats kan påverka andra människor och djur långt därifrån. Man kan säga att vårt beteende sätter sina spår, som ett fotavtryck som blir kvar ett bra tag. Därför kan var och en av oss, genom det vi gör och det vi väljer, hjälpa till att göra avtrycket mindre, bekämpa klimatförändringarna och rädda hotade arter.

Djur
Uggla

Intressera och engagera

Att möta djuren hos oss i Vildriket bidrar ofta till funderingar. Inte sällan leder det till ett ökat engagemang och nyfikenhet att lära sig mer. Det är precis vad vi önskar. Vi vill att fler ska bli intresserade av djur och natur. Vi hoppas att arternas naturliga miljöer ska kunna återhämta sig, så att alla djur ska kunna leva i det vilda. Men för att det ska bli så behöver vi människor också bli bättre på att ta hand om jorden och våra gemensamma resurser.

Lärande för livet

Utbildning är ett av de viktigaste uppdragen för en djurpark och det sker på flera olika sätt. Här får man som besökare ökad kunskap om arter, ekosystem och miljö. Genom att människor får möjlighet att se våra djur, ta del av hur de lever, blir vår roll folkbildande.

Vildriket är medlem i Svenska Djurparksföreningen och tillsammans besöks medlemsparkerna av omkring nio miljoner människor varje år. Av dem deltar över en miljon i djurparkernas skolverksamhet eller i andra utbildningsaktiviteter.

Tillsammans besitter vi stor kunskap om världens arter, de komplexa ekosystem de lever i och hur de kan bevaras för framtiden.

Järv