Stöd oss

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Så mycket som 25% av jordens däggdjur hotas av utrotning idag. Samtidigt som bestånden av världens ryggradsdjur har minskat med 69% sedan 1970.

Men tillsammans kan vi göra skillnad. Genom att stödja oss i vårt arbete bidrar du till att bevara och öka den biologiska mångfalden, samt minska klimatets påverkan och förhindra att arter försvinner.

Stöd Vildrikets arbete

Hjälp oss att göra skillnad

Idag hotas och försvinner världens vilda djurarter i en snabbare takt än någonsin tidigare. Ett bidrag, litet som stort är ovärderligt och gör en verklig skillnad för vårt arbete i parken och våra projekt utanför parkens gränser.

När du stödjer Vildriket, kan du vara trygg med att ditt stöd kommer till nytta där det gör som störst skillnad. Vi öronmärker inte stöd till specifika projekt utan investerar där insatserna behövs som mest. Långsiktighet och fokus är avgörande för att vi ska kunna göra skillnad i ambitionen mot ett vildare Norden.

Swisha en gåva till:
123 659 11 43

Ge bort ett år av gröna naturupplevelser på en av Sveriges vackraste platser – Vildriket i Järvsö, samtidigt som ni stöttar vårt arbete för ett vildare Norden. Läs mer >>