Samarbeten

Tillsammans gör vi skillnad

Vi behöver alla ta vårt ansvar och bidra till lösningen av de gemensamma och globala utmaningar vi står inför idag. Att samarbeta är en nödvändighet för att vara starkare och mer effektiva. Vildriket samarbetar med en rad olika företag och organisationer.

Utbildning

Utbildning

Bevarande

Bevarandearbete

Forskning

Forskning

Samarbeten

Samarbeten

Tillsammans kan vi göra skillnad

Biologisk mångfald är naturens variation och förutsättningen för allt liv på jorden. Det är grunden för människans existens, för vår ekonomi och vår fysiska och mentala hälsa.

Biologisk mångfald ger oss mat, dricksvatten, ren luft, medicin, kläder, byggmaterial och bränsle. Men även en ökad motståndskraft vid klimatförändringar och naturkatastrofer.

Biologisk mångfald och motståndskraftiga ekosystem är även grunden för all hållbar utveckling. Utan ekologisk hållbarhet kan det inte heller finnas någon långsiktig ekonomisk eller social hållbarhet.

Biologisk mångfald är därför en fråga för alla, på alla nivåer av samhället. Från högsta politiska nivå till det breda näringslivet och civilsamhället.

Skog
Öjeberget

Tillsammans är nyckeln

Alla företag, oavsett storlek, geografiskt läge eller sektor, är beroende av och har en direkt eller indirekt påverkan på biologisk mångfald genom sina verksamheter, sina leverantörskedjor eller olika investeringsval.

Det finns en allt större insikt om att företags påverkan på och beroende av biologisk mångfald innebär stora risker för verksamheten. Genom att ställa om och integrera naturen i ekonomiska beslut kan många av dessa risker istället omvandlas till möjligheter och lösningar.

Vi samarbetar med myndigheter, civilsamhället och företag, små som stora för att samordna strategiska åtgärder och gemensamma insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

Tillsammans gör vi skillnad!

Ett urval av organisationer vi samarbetar
med eller är beroende av i vårt arbete

Svenska Djurparksföreningen
European Association of Zoos and Aquaria
Naturskyddsföreningen
Europeiska unionen
Universitet Stockholm
Sveriges lantbruksuniversitet
Naturvårdsverket
International Union for Conservation of Nature
Convention on Biological Diversity
Species 360
Sveaskog
World Wide Fund for Nature
Cites
International Union for Conservation of Nature Red List
Jordbruksverket