Biologisk mångfald för en grönare framtid

Biologisk mångfald och andra miljöutmaningar

I december 2022, under FN:s konferens i Montreal COP 15, antogs en ny global plan för att bromsa och vända en av vår planets största kriser: den enorma förlusten av biologisk mångfald. Ett mål som är ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Men denna kris är inte ensam. Den är starkt ihopkopplad med andra miljöutmaningar som klimatförändringar, resursbrist och avfallshantering. Vildriket tittar på hur dessa olika pusselbitar passar ihop och hur vi kan hantera dem på bästa sätt med samarbete som målsättning.

Det framstår ofta som en lång rad av aldrig sinande problem, där lösningen på ett problem ofta tycks framkalla nya utmaningar på annat håll. Företag och samhällen kämpar för att hantera olika miljöaspekter, ofta isolerat från varandra, vilket kan skapa ineffektivitet och till och med motsättningar sinsemellan.

Miljöutmaningen vi står inför är en balansakt mellan tillgång och efterfrågan

Vår planets miljö kan man likna vid en gigantisk och livgivande fabrik. Den omvandlar solenergi till allt vi behöver för att överleva på vår planet, men våra mänskliga aktiviteter går på högvarv och skadar denna fabrik med vår överkonsumtion och miljöförstöring. Resultatet är en skev balans där vi förbrukar mer än vad som kan produceras och där viktiga ekosystem som skogar och hav skadas för snabba vinster.

Din biologiska mångfalden förser oss med allt vi behöver för att leva

Vikten av biologisk mångfald

Biologisk mångfald eller biodiversitet som den också kallas är benämningen på den artrikedom vi har på jorden. Det är en ovärderlig tillgång som bidrar till ekosystemens produktivitet och motståndskraft mot exempelvis extrema väderhändelser. Denna mångfald är inte bara en fråga om att rädda enskilda arter; utan handlar även om att upprätthålla en hög kvalitet och tillgång till naturresurser. Trots att vi står inför en potentiell utrotning av en miljon arter, fortsätter vi att förstöra de system som upprätthåller denna mångfald som vi dessutom är helt beroende av.

När vi talar om ”natur”, tänker vi ofta på den totala mångfalden av liv och de ekosystem de bildar. Denna natur ger oss otaliga tjänster, från koldioxidbindning till råmaterial och livsuppehållande funktioner. Men problemet är så mycket mer än bara klimatförändringarna. De är ett symptom på en större obalans, där vår överkonsumtion och förstörelse av miljön nu kommit ikapp oss.

Skifta fokus

Nu är det dags att skifta fokus från att behandla klimatet som en enskild fråga till att inkludera alla aspekter av naturvård i miljödiskussionen. Att skydda och återställa naturmiljöer är en nödvändig del av lösningen på klimatkrisen. Och företag som tar ett helhetsgrepp om sin miljöpåverkan, inkluderande vatten, avskogning och biologisk mångfald stärker sin långsiktiga hållbarhet och kommer vara vinnande i längden.

För att ta itu med dessa breda miljöutmaningar måste vi överväga en integrerad strategi där globala miljööverenskommelser samverkar för en samordnad respons. Genom att tänka på vår miljö som en helhet kan vi hitta balansen mellan mänskliga behov och planetens begränsningar.

I nästa inlägg kommer vi att fördjupa oss i de verktyg och ramar som finns tillgängliga för företag att integrera miljön i sin strategi. Läs gärna mer på vår företagssida under Långsiktiga partnerskap för ett vildare Norden – Vildriket för att utforska hur vi kan arbeta tillsammans för en hållbar och livskraftig framtid.

Din biologiska mångfalden förser oss med allt vi behöver för att leva