Årskurs 7–9

Möt nordens vilda djur

Våra skolprogram och lektioner är noggrant utformade för att passa olika åldersgrupper och ämnen. Vi har strukturerat vårt utbildningsinnehåll efter årskurs för att ni smidigt ska kunna välja det skolprogram som bäst möter era behov. I Nordens Vildmarkscenter tar vi lärandet till naturen, där varje lektion blir ett äventyr. Alla program är kopplade till respektive läroplan för varje årskurs samt till de globala målen.

Nordens vilda djur – Inomhuslektion

Här lär ni er om olika ekosystem och deras tjänster. Samt lära er vikten av biologisk mångfald. Ni kommer även få göra värderingsövningar samt ta ställning kring miljöfrågor.

Ämne: Biologi
Tidsåtgång: 60 min (inomhuslektion)
Pris (max 25 elever): 1500 kr. Skolentré till parken kan köpas till guidning i parken kan köpas till (1,5 h: 1590 inkl. moms, 2,5 h: 2650 inkl. moms).
Programmet vänder sig till: Åk 7–9
Övrigt: Rekommenderas att bokas minst 1 vecka i förväg.
Ge era elever chansen att engagera sig i miljöfrågor samt lära sig mer om biologisk mångfald genom ett engagerande och pedagogiskt upplägg.

En tunn linje

Globala mål

Lektionern berör följande globala mål:

Läroplanen LGR22: (Biologi – GRGRBIO01)

  • Lektionen berör följande centrala innehåll inom biologi:
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive
    hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald till exempel.
  • Samband mellan populationer och tillgängliga
    resurser i ekosystem‚ både lokalt‚ nationellt och globalt.
  • Människans påverkan på naturen på lokal och global nivå.

Boka lektion

Intresserad av undervisningslektioner i Nordens största naturklassrum?
Hör av dig för mer information eller för att boka dina lektioner.