Gymnasium

Möt nordens vilda djur

Våra skolprogram och lektioner är noggrant utformade för att passa olika åldersgrupper och ämnen. Vi har strukturerat vårt utbildningsinnehåll efter årskurs för att ni smidigt ska kunna välja det skolprogram som bäst möter era behov. I Nordens Vildmarkscenter tar vi lärandet till naturen, där varje lektion blir ett äventyr. Alla program är kopplade till respektive läroplan för varje årskurs samt till de globala målen.

Nordens vilda djur – Inomhuslektion

Rovdjursskola för gymnasium. Vi anpassar lektionen väldigt mycket efter gruppen och vilket program ni läser. Vi utgår alltid från de vilda djuren och beroende på kunskapsnivå så väver vi in frågeställningar kring biologisk mångfald och människans påverkan på naturen.

Ämne: Djur och natur
Tidsåtgång: 30–40 min (inomhuslektion)
Pris: 750–1000 kr
Programmet vänder sig till: Gymnasium
Övrigt: Rekommenderas att bokas minst 1 vecka i förväg.
Ge era elever chansen att uppleva naturen på nära håll och förstå vikten av att skydda naturen och dess invånare genom ett engagerande och pedagogiskt upplägg.

En tunn linje

Globala mål

Lektionern berör följande globala mål:

Läroplanen LGR22: (Biologi – GRGRBIO01)

  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald (Bi).
  • Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft (Nk)
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster (Bi).

Boka lektion

Intresserad av undervisningslektioner i Nordens största naturklassrum?
Hör av dig för mer information eller för att boka dina lektioner.