Vildriket i central roll när den svenska myskoxen inventeras

En omfattande inventering av den svenska myskoxpopulationen har påbörjats, något som inte har skett på många år. En aktuell bedömning av populationens status är nödvändig för att undersöka deras framtid samt hur myskoxarna påverkar biologisk mångfald i fjällens ekosystem.

Efter ett års förberedelser har nu flera forskningsprojekt och en inventering av den svenska myskoxpopulationen startat. Den 3 juli genomfördes den första av flera sommarinventeringar.

– Det är en både rolig och viktig insats. Det har gått många år sedan den senaste inventeringen och vi saknar därför aktuell kunskap om flockens sammansättning. Vi behöver få information om hur många myskoxar som finns kvar, deras ålder och kön, samt hur de påverkar biologisk mångfald i fjällen, säger Lina Jelk, zoolog på Vildriket.

Vildriket

Foto: Elin Hermanson

Fakta om Myskoxe 2030

Myskoxe 2030 är ett bevarandenätverk som drivs av Lycksele Djurpark, Vildriket, Myskoxcentrum och Skånes Djurpark, i samverkan med universiteten SLU och University of Toulouse samt med stöd av Naturskyddsföreningen Västra Härjedalen och Svenska Djurparksföreningen.

En hotad överlevare

Myskoxen har vandrat över norra halvklotet sedan innan den senaste istiden, men försvann från stora delar när isen drog sig tillbaka. De kvarvarande populationerna hotas nu alltmer av klimatförändringar.

Under 1970-talet vandrade en liten flock myskoxar in i Härjedalen från Norge. De ökade snabbt i antal, men populationen har sedan dess minskat kraftigt. Myskoxar har i andra länder visat sig spela en viktig roll i ekosystemet genom att beta, gödsla och trampa, vilket främjar en rikare biologisk mångfald och hjälper till att balansera kol och näringsämnen i jorden.

Forskningssamarbeten

Myskoxe 2030 är ett bevarandenätverk och initiativ från flera professionella aktörer som arbetar vetenskapligt för att kartlägga den nuvarande myskoxpopulationen och dess framtid. Tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet undersöker vi hur myskoxen genom fröspridning påverkar biologisk mångfald i fjällens ekosystem. Via CNRS/University of Toulouse studeras även geokemin och markmineralers betydelse för myskoxarnas välmående, vilket bidrar till en djupare förståelse av deras livsmiljö och behov.

Vår första sommartur den 3 juli blev väldigt lyckad. Vi lyckades lokalisera och observera fem myskoxar, varav en kalv, samt samla in data till våra forskningsprojekt. Nu hoppas vi kunna hitta fler individer under de kommande turerna, säger Angelica Åsberg zoolog på Myskoxcentrum och Lycksele Djurpark.

Genom att studera myskoxarnas habitat och diet kan vi samla in viktig information om deras livsmiljö och födovanor. Detta ger en djupare förståelse för deras roll i ekosystemet, vilket är avgörande för att kunna skydda och främja biologisk mångfald på ett effektivt sätt.

-Genom att analysera myskoxarnas påverkan på vegetationen och andra arter får vi värdefull information om bevarande av biologisk mångfald i våra fjäll. Att få samarbeta med både nationella och internationella forskargrupper är otroligt värdefullt och möjliggör att jämföra forskningsresultat i andra fjällområden i världen där myskoxar lever, säger Angelica Åsberg.

Presskontakt

Angelica Åsberg

Zoolog på Myskoxcentrum och Lycksele Djurpark

djurparkszoologen@gmail.com
070-530 56 04

Lina Jelk

Zoolog på Vildriket
Ljusdals kommun

lina.jelk@vildriket.se
070-954 41 65