Vildriket – Nordens vildmarkscenter

Järvzoo blir Vildriket! Vi byter namn för att kunna göra ännu mer för den biologiska mångfalden. För ett vildare Norden och för kommande generationer.

Om vildriket

Vildriket, tidigare Järvzoo, är en svensk organisation som har som syfte att bevara den biologiska mångfalden genom att verka för ett vildare Norden. Med fokus på den nordiska biologiska mångfalden, strävar Vildriket efter att skapa en planet i balans genom samarbete mellan privatpersoner, forskning och näringslivet.

Vildriket är en djurpark, driver pedagogisk verksamhet, arbetar med artbevarande i nära samarbete med forskning, och startar nu även ett nätverk för företag. Genom dessa fyra verksamhetsområden arbetar Vildriket för en hållbar och naturpositiv framtid.

Järvzoo har blivit Vildriket. Se filmen som förklarar varför och häng med oss på resan mot ett vildare Norden!