Järvsö Sustainable Tourism Summit

Under tre dagar är Järvsö värd för den internationella konferensen Järvsö Sustainable Tourism Summit: A Catalyst for Transformation. Under Järvsö Summit kommer framstående företagsledare, experter och aktörer inom besöksnäringen få möjlighet att inspireras, presentera utmaningar och möjligheter inom hållbar turism.

Järvsö – en ledande destination inom hållbar besöksnäring

Det är ingen slump att konferensen placerats just i Järvsö. Järvsö är redan en framstående destination inom hållbar turism i Skandinavien, känd för sin unika natur och kulturarv. Det är också den första skandinaviska destinationen med hållbarhetscertifiering från EarthCheck enligt Global Sustainable Tourism Council och med två UNESCO-certifierade områden i Ljusdals kommun. Att besöksnäringen behöver vara hållbar är självklart, men vägen dit är inte spikrak. Det handlar om att respektera och bevara den biologiska mångfalden, och om att skapa en turism som är hållbar på alla sätt – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Att ha en mångfald av arter och ekosystem är inte bara vackert att se på, det är också avgörande för vår planets hälsa, och för människans välbefinnande. Företag behöver integrera hållbarhet i sina verksamheter på ett sätt som gynnar både miljön och affären.

Rapport och verktygslåda för naturpositivt resande och hållbar turism

I september 2022 publicerade World Travel and Tourism Council en rapport och tillhörande verktygslåda för hållbar turism, som tydliggör kopplingen till biologisk mångfald och inspirerar till en snabbare omställning.

Läs rapporten här: Nature Positive Travel And Tourism

Länk till verktygslåda: Nature Positive Travel And Tourism Toolbox

Järvsö Summit

Vildriket medverkar i session om biologisk mångfald, och studiebesök i parken

Vildriket medverkar i session om biologisk mångfald, och studiebesök i parken

Tillsammans med experter och företagsledare fördjupar vi kunskapen om det nya ramverket för biologisk mångfald, COP 15, och diskuterar turismens roll för en hållbar utveckling. Är det ”bara ännu ett ramverk?” eller hur kan vi göra det globala ramverket för biologisk mångfald effektivt för att återställa naturen, och vad finns det för fördelar för företag som tar ledningen?

Under konferensen ordnar Vildriket ett studiebesök för alla deltagare där vi visar upp parken och berättar mer om vår historia och vårt arbetssätt för att främja biologisk mångfald.

Konferensen Järvsö Sustainable Tourism Summit: A Catalyst for Transformation sker på plats i Järvsö 30 Augusti – 1 September, registrera dig på https://jarvsosummit.com

Länkar

Pressmeddelande om konferensen: Internationell hållbarhetskonferens i järvsö

Konferensens hemsida: https://jarvsosummit.com

Vildrikets handbok på temat omvärlden, ramverken och den hållbara affären som visar hur svenska företag kan börja engagera sig för biologisk mångfald: https://vildriket.se/boken

Järvsö Summit