En guide för svenska företag

Efter en framgångsrik lansering tar Vildriket nästa steg mot att stärka det svenska näringslivets arbete med biologisk mångfald. Under Almedalsveckan lanserades deras nyutgivna bok, som är en guide för företag som vill påbörja sitt arbete med biologisk mångfald.

PRESSMEDDELANDE 30 JULI 2023 16:00

Vildriket släpper bok för att vägleda företag i biologisk mångfald

I ljuset av de stora globala utmaningar som världen står inför, har Vildriket tagit fram en praktisk guide i form av en bok, skriven på svenska, som presenterar biologisk mångfald som en kritisk fråga för företag. Boken ger konkreta exempel, tips och råd på hur företag kan börja sitt engagemang för att bevara vår natur.

Biologisk mångfald är nästa stora hållbarhetsfråga och kommer att bli lika viktig för svenska företag som klimatet har blivit, säger Jens Larsson, VD för Vildriket. Genom att läsa boken får företagen en bra förståelse för varför detta är så och hur de kan börja arbeta aktivt med frågan.

Boken introducerar olika ramverk, policys och initiativ som finns för att stödja företagens arbete för biologisk mångfald. Den innehåller också tips på hur kommunikation kan användas för att öka takten i arbetet och för att minska risken för att bli anklagad för greenwashing längs vägen.

– Det finns många andra guider och verktyg, men de är oftast skrivna på engelska. De riktar sig till de allra största företagen och internationella organisationer. Därför skrev vi en bok som är mer direkt relevant för svenska företag, säger Jens Larsson.

Bokens lansering är ett steg i Vildrikets vision att bli en central aktör i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Genom att engagera företag och allmänhet i detta arbete hoppas Vildriket att kunna bidra till en mer hållbar värld och ett vildare Norden.

– Vi vet att företagen kommer att spela en central roll i bevarandet av vår biologiska mångfald. Samarbeten och delad kunskap är vägen till en hållbar och lönsam framtid för både människor, natur och företag, säger Jens Larsson.

Vildriket arbetar för att bevara och stärka biologisk mångfald och stödjer företag i deras arbete med dessa frågor, och den här lilla boken är början på den resan.

Läs mer och beställ ett gratis exemplar av boken på www.vildriket.se/boken

Om Vildriket

Vildriket, tidigare Järvzoo, är en svensk organisation som har som syfte att bevara den biologiska mångfalden genom att verka för ett vildare Norden. Med fokus på den nordiska biologiska mångfalden, strävar Vildriket efter att skapa en planet i balans genom samarbete mellan privatpersoner, forskning och näringslivet. Vildriket är en djurpark, driver pedagogisk verksamhet, arbetar med artbevarande i nära samarbete med forskning, och startar nu även ett nätverk för företag. Genom dessa fyra verksamhetsområden arbetar Vildriket för en hållbar och naturpositiv framtid.

Pressmaterial

Kontakt

Nicole Nordberg
Informationsansvarig

072-080 25 70
nicole.nordberg@vildriket.se